Uvodna reč Labris / Welcome note Jovanka Todorovic

Kategorija: Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: jul 28, 2015

Uvodna Rec - Jovanka Todorović

SRB

Dragi/e,

Imam tu čast da najavim međunarodnu konferenciju pod nazivom „Democracy For All: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans“ („Demokratija za sve: Politička participacija LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu) koja će se održati u Beogradu 16. i 17. septembra 2015. godine.

Ovo je prva konferencija na našim prostorima koja je posvećena temi političke participacije jedne marginalizovane društvene grupe kakva je LGBTI zajednica.

Organizovanjem ove konferencije odlučno poručujemo da smatramo da je došlo vreme za ovaj krupan i značajan korak – korak koji pokazuje da je LGBTI zajednica spremna da bude aktivni deo promene i da sa pozicija sa kojih je promenu moguće proizvesti, menja realnost u kojoj živimo i obogaćuje samu ideju demokratije.

Konferencija će biti posvećena debati u vezi bračne jednakosti, obradiće temu politike identiteta, mobilisanja saveznika u parlamentu kao i razumevanje njihovih stavova i potreba.

Tokom konferencije biće organizovane radionice kao i propratni događaji – side event sa ciljem da se detaljnije pristupi drugim, takođe važnim temama poput lobiranja, korišćenja društvenih mreža u aktivizmu i sl.

Ovaj deo konferencije je u pripremi i Labris je kao i uvek otvoren za vaše sugestije i predloge.

Dan ranije, 15. septembra 2015. u domu Narodne skupštine Republike Srbije, desiće se istorijski susret poslanika/ca iz parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Srbije i sa Kosova. To će biti prilika da se govori o učešću nedovoljno zastupljenih društvenih manjina u političkim procesima, kao i da se razmene iskustva i mišljenja kako bi se dogovorile polazne osnove za zajednički rad na poboljšanju položaja LGBTI osoba u zemljama u okruženju. Poslanicima/cama će takođe biti predstavljeni rezultati regionalnog istraživanja koje pokazuje uslovljenost između pružanja podrške ljudskim pravima LGBTI osoba i “političke popularnosti”.

Još jedan događaj koji će ovaj dan učiniti posebnim, gotovo istorijskim za LGBTI pokret na Zapadnom Balkanu, jeste osnivačka skupština regionalne LGBTI asocijacije.

Regionalna saradnja nije ništa novo.

Ali “regionalno buđenje” i sistematičnija saradnja LGBT organizacija iz regiona započela je 2014. godine kada je počela da se uobličava ideja o zajedničkoj matici – asocijaciji koja će koordinirati i kumulativno strukturirati aktivnosti brojnih organizacija.

Takođe prvi koraci ka osnaživanju LGBTI zajednice da se uključi u političke tokove, Labris je započeo početkom 2014. godine kroz saradnju sa Gej i lezbejskim institutom Viktori iz Vašingtona i NDI – Nacionalnim Demokratskim Institutom kroz pet dvodnevnih sesija na kome su LGBTI osobe iz 6 zemalja regiona imali priliku da između ostalog, uče o političkim sistemima, procesu kandidovanja, vođenja političkih kampanja, javnom nastupu kao i o istoriji LGBTI pokreta na Zapadnom Balkanu.
Trudićemo se da gostima konferencije ponudimo još više diskusija o aktuelnim temama, da otvorimo prostor za diskusiju ali i neizbežno druženje i zabavu.

Pozitivni događaji koji su obeležili prvu polovinu ove godine, poput pozitivnog ishoda referenduma po pitanju bračne jednakosti u Irskoj, kao i odluka Vrhovnog suda u Americi da se homoseksualnim parovima omogući brak pod istim uslovima u svim saveznim državama inspirišu nas da budemo još aktivniji i odlučniji.

Čeka nas sve još puno posla.

Dođite da učimo jedni od drugih i da zajedno stvaramo nove ideje za inkluzivnije društvo,

Vidimo se u Beogradu,

Jovanka Todorović

ENG

Dear friends and colleagues,

I have the honor of announcing the international conference, „Democracy for All: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans,” which will be held in Belgrade on September 16 and 17, 2015.This is the first conference in our region devoted to the political participation of a marginalized social group such as the LGBTI community.

By organizing this conference, we are signaling that we strongly believe the time has come for this big and important step – a step that shows the LGBT community is ready to create change through the democratic process.

The conference will include conversations about marriage equality, identity politics, the mobilization of allies in parliament, and allies’ attitudes and needs. It will be organized around workshops and accompanying events, with the aim of showcasing a variety of approaches and highlighting important topics like lobbying, the use of social networks in activism, and the like. This part of the conference is in preparation, and Labris is open to suggestions and proposals as always.

The day before the conference, September 15, 2015, there will be a historic meeting of delegates from the parliaments of Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Croatian, Serbia and Kosovo at the National Assembly of the Republic of Serbia. This will be an opportunity to speak about the participation of underrepresented minorities in the political process, and to exchange experiences and opinions as we work to improve the position of LGBT people in the region. A regional survey that demonstrates the link between supporting LGBT rights and „political popularity“ will also be presented to parliamentarians from the region.

Another event that will make this day historical for the LGBT movement in the Western Balkans is the inaugural assembly of a new regional LGBT association. Regional cooperation is not something new. „Regional awakening“ and systematic cooperation between LGBT organizations in the region started in 2014, when the idea of ​​a common association that would coordinate and structure the cumulative activities of numerous organizations began taking shape.

Our efforts to empower the LGBT community to join the political mainstream began in 2014, when Labris launched a partnership with the Gay and Lesbian Victory Institute in Washington, D.C. and NDI – National Democratic Institute. Together, we hosted five two-day sessions during which LGBT people from six Balkan countries had an opportunity to learn about political systems, the process of nomination, running political campaigns, public performance, and the history of the LGBT movement in the Western Balkans.

We will offer guests at the “Democracy for All: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans” conference even more discussion on current issues, opening a space for discussion in addition to socializing and entertainment.

Positive events that marked the first half of this year include the successful marriage equality referendum in Ireland and the U.S. Supreme Court’s decision to allow LGBT couples to marry under the same conditions in every state. These achievements inspire us to be even more active and resolute – there is still a lot of work to be done!

We are inviting you to come and learn from each other and to jointly create new ideas for a more inclusive society.

See you in Belgrade,

Jovanka Todorović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>