U Narodnoj skupštini predstavljeni nacrti javnih politika iz oblasti vladavine prava, pristupa pravdi i bezbednosti LGBT populacije u Srbiji

Kategorija: Vesti / Datum: april 1, 2015

Organizacije Labris i Forum za etničke odnose, u saradnji sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, danas su, u Narodnoj skupštini, pred više od 40 predstavnika/ca nezavisnih institucija, ambasada i delegacije EU, ministarstava, ali i poslanika/ca i predstavnika/ca civilnog sektora i medija, organizovali okrugli sto na kome su predstavljeni nacrti javnih politika u oblasti zaštite prava i poboljšanja kvaliteta života LGBT građana/ki


Na ovom okruglom stolu, koji je prvi od planirana tri, predstavljeni su nacrti javnih politika iz oblasti vladavine prava i pristupa pravdi kao i politika koje se tiču bezbednosti, prevencije nasilja i borbe protiv nasilja prema LGBT osobama u Srbiji. Predlozi javnih politika, koji će postati finalni nakon uključivanja komentara svih relevantnih institucija i ministarstava Vlade Republike Srbije, nastali su sa ciljem identifikacije ključni problema i potreba LGBT populacije u Srbiji i predstavljaju ponuđena rešenja za neke od gorućih problema.

13089_921924191161594_227233596532441763_n

Skup je otvorio Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, koji je istakao da je primetno da je u poslednjih nekoliko meseci održano više sastanaka izvršnih organa države Srbije i LGBT organizacija nego u poslednjih 20 godina.

Omerović je pohvalio izradu nacrta politika naročito s obzirom na to da one sadrže zaključke i preporuke koje kao matični odbor narodne Skupštine, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, može da predloži u formi zaključaka koji će biti obavezujući za državne organe.

U uvodnom obraćanju Mladen Antonijević Priljeva iz Foruma za etničke odnose upoznao je prisutne sa širim konceptom projekta „LGBT put do institucija – premošćavanje jaza”. Jedan od glavnih ciljeva projekta jeste obezbeđivanje efikasnije zaštite prava LGBT osoba, poboljšanje komunikacije između institucija i organizacija civilnog društva, veće učešće samih organizacija u procesu donošenja odluka kao i očuvanje institucionalnog pamćenja.

Danilo Ćurčić, iz organizacije YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, predstavio je nacionalne garancije ljudskih prava LGBT osoba i pristup pravdi i položaj LGBT populacije u Srbiji, i pri tome istakao da domaći pravni okvir nije usklađen sa međunarodnim i da je potrebno definiciju braka učiniti rodno neutralnom, uskladiti definiciju diskriminacije iz Zakona o zabrani diskriminacije unošenjem kroz reviziju u tekst Ustava, unaprediti Zakon o okupljanju građana, kao i hitno usvojiti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi omogućio nevladinim organizacijama, koje imaju specijalizovane kapacitete za pravnu zaštitu, da ostvare zaštitu prava pripadnika LGBT populacije žrtava diskriminacije. Unapređenje člana 54 a krivičnog zakonika moguće je kroz otvaranje liste navedenih osnova, čime bi se otvorila mogućnost za strože sankcionisanje većeg broja krivičnih dela koja su počinjena iz mržnje.

Jovana Stopić, iz Beogradskog centra za ljudska prava, koja je predstavila ustavne i međunarodne garancije ljudskih prava LGBT osoba, rekla je da je preduslov uživanja ljudskih prava postojanje efikasnih pravnih lekova. Jovana Stopić je podsetila da su Ustavnom sudu Srbije podnete četiri žalbe povodom zabrane Parade ponosa 2009, 2011, 2012 i 2013. godine i da je USS utvrdio povredu prava u dva od ukupno četiri slučaja do sada. Osim ovoga, Jovana Stopić je skrenula pažnju i na postupak ocene odredbe Porodičnog zakona kojim se uređuju vanbračne zajednice. Beogradski centar za ljudska prava je smatrao da su ovom odredbom diskriminisane osobe istog pola u trajnim zajednicama i to po osnovu svog pola, odnosno seksualne orijentacije ali je Ustavni sud bio mišljenja da je osporavana odredba u saglasnosti sa Ustavom Srbije i ratifikovanim Međunarodnim ugovorima, posebno Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava.

Tijana Vojinović, iz Centra za evroatlanske studije, govorila je o bezbednosti, prevenciji nasilja i borbi protiv nasilja u odnosu na LGBT osobe, i tom prilikom je izrazila da je pitanje bezbednosti svakodnevni problem LGBT osoba a ne samo za vreme održavanja Parade ponosa. Najbolji način zaštite bezbednosti ranjivih grupa je u okviru rada policije u zajednici, rekla je Tijana Vojinović podsećajući da je Vlada Republike Srbije 2013. godine donela Strategiju policije u zajednici koja podrazumeva preventivni rad koji je ocenjen kao najefikasniji.

Jelena Vidić, iz organizacije Gejten LGBT, govorila je o statusu i položaju trans osoba u Republici Srbiji, iz perspektive nedostatka pravne regulative u Srbiji u kojoj od 1989. postoji tim lekara koji vrši prilagođavanje pola ali još uvek nije obezbeđena efikasna promena dokumenata. Taj problem bio bi u potpunosti regulisan usvajanjem zakona o rodnom identitetu čiji je nacrt 2013. godine izradila organizacija Gejten LGBT.

Tokom prethodne godine, organizacije civilnog društva za zaštitu ljudskih prava iz Srbije, izradile su javne politike u oblasti: Pristup pravdi i vladavina prava; Bezbednost, prevencija nasilja i borba protiv nasilja; Zabrana diskriminacije; Obrazovanje i socio-ekonomska stabilnost; LGBT kultura i identiteti.

Okrugli sto na kome će biti predstavljene politike iz oblasti zabrane diskriminacije i obrazovanja i socio-ekonomske stabilnosti biće organizovan 9. aprila 2015. u zgradi Narodne Skupštini Republike Srbije.

Javne politike su deo projekta „LGBT put do institucija – premošćavanje jaza“ koji zajedno sa partnerskim organizacijama, sprovode Labris i Forum za etničke odnose, a koji ima za cilj uspostavljanje održive i trajne saradnje između LGBT organizacija i institucija relevantnih za zaštitu ljudskih prava.

Projekat su podržali Ambasada kraljevine Holandije i Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu i Nacionalni demokratski institut (NDI).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>