Labris novine

Labris novine izlaze od 1995. godine, samih početaka rada sa lezbejskom zajednicom u Srbiji. Prve lezbejske korake upravo su napravile Labris novine u vremenu kada internet nije bio u tolikoj meri u upotrebi. One su bile gotovo jedini glasnik lezbejki, mesto koje ih je okupljalo, mesto na kom su se prepoznavale i otkrivale.

Kako je vrednost Labris novina dragocena za buduća izučavanja lezbejskog arhiva Srbije, Labris vam otvara mogućnost za preuzimanje svih brojeva u pdf-u.

Broj 1
Broj 1, 1995.
Broj 1
Broj 2, 1995.
Broj 3
Broj 3, 1997.
Broj 4-5
Broj 4-5, 1997.
Broj 6-7
Broj 6-7, 1998.
Broj 8-9
Broj 8-9, 2000.
Broj 10-11
Broj 10-11, 2001.
Broj 13
Broj 12, 2001.
Broj 13
Broj 13, 2001.
Broj 14-15
Broj 14-15, 2002.
Broj 16
Broj 16, 2002.
Broj 17-18
Broj 17-18, 2003.
Broj 19-20
Broj 19-20, 2004.
Broj 21
Broj 21, 2005.
Broj 22
Broj 22, 2007.
Broj 23
Broj 23, 2008.
Broj 24
Broj 24, 2009.
Broj 25
Broj 25, 2010.
Broj 26
Broj 26, 2011.
Broj 24
Broj 27, 2012.