Predstavljanje modela zaštite prava i unapređenja kvaliteta života LGBTIQ osoba u Srbiji

Kategorija: Istopolna partnerstva, Vesti / Datum: decembar 13, 2013

Na današnjoj konferenciji prvi put predstavljen Model zakona o rodnom identitetu, Predlog zakona o registrovanim istopolnim zajednicama i radna verzija predloga javne politike kojim će se objediniti zahtevi LGBTIQ zajednice


BEOGRAD, 13. decembar 2013. (FoNet) – Centar za promociju LGBTIQ prava – Gejten, uz podršku organizacije za lezbejska prava – Labris i Foruma za etničke odnose, predstavili su danas Model zakona o rodnom identitetu i Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama, kao i javnih politika iz oblasti zaštite prava i poboljšanju kvaliteta života LGBT građana

Foto: Medija centar

Foto: Medija centar

Model zakona o rodnom identitetu ima za cilj zaštitu i unapređenje prava trans osoba, odnosno osoba čiji doživljaj rodnog identiteta i njegovo ispoljavanje odstupa od uobičajenih i očekivanih binarnih rodnih uloga.

Model zakona izrađen je u skladu sa preporukama vodećih međunarodnih organizacija, Džogdžakartra principom Ujedinjenih nacija, kao i preporukama Komesara za ljudska prava Saveta Evrope.

Osim što je u skladu sa zahtevom za depatologizacijom trans identiteta, Model zakona je u saglasnosti i sa postojećim domaćim zakonodavstvom, kojim je predviđeno izdvajanje sredstava iz fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Modelom zakona o rodnom identitetu trans osobama omogućava se zaštita od diskriminacije i ostvarivanje prava u oblastima koje su u ovom trenutku kod nas u potpunosti neregulisane (pravo na promenu imena i oznake pola, pravo na zapošljavanje, osiguranje, bračni i porodični život, zdravstvenu zaštitu).

Aktivista Kristian Ranđelović rekao je da osobe koje žele da promene pol moraju da prođu kroz tri faze koje obuhvataju psihijatrijski tim, hormonsku terapiju i hiruršku fazu.

Prema njegovim rečima, problem osoba koje promene pol je što one posle toga postaju pravno nevidljiva lica.

Predstavnica Centra za unapređenje pravnih studija Jelena Simić rekla je da se kod nas medicinski zahvat promene pola radi već dvadeset godina, ali je neadekvatana pravna zaštita.

Simić je podsetila da je 2011. godine donet zakon prema kojem se 65 odsto ukupne cene operacije promene pola finansira iz Zdravstvenog fonda osiguranja, ali taj zakon nikad nije primenjen u praksi.

Ona je istakla da ne postoje pravne regulative koje posle operacije rešavaju problem promene imena, jedinstvenog matičnog broja, upisa u zemljišne knige, prava na penziju i druga pravna pitanja.

Aktivistkinja Labrisa Dragoslava Barzut rekla je da je Labris u saradnji sa pravnim ekspertima Centra za unapređenje pravnih studija i Aire centra iz Velike Britanije izradio Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama koji je tehničke prirode i reguliše već postojeće odnose.

Prema njenim rečima, u Srbiji postoji nekoliko hiljada istopolnih zajednica koje zbog nedostatka pravne regulative ne mogu da ostvare niz prava, kao što su pravo na nasleđivanje, pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje, pravo na posete u bolnicama i drugo.

Mladen Antonijević Priljeva iz Foruma za etničke odnose rekao je da u saradnji sa Labrisom – organizacijom za lezbejska ljudska prava i Savetom Evrope – LGBT jedinicom, Forum sprovodi projekat podrške formiranju javnih politika iz oblasti zaštite prava i poboljšanju kvaliteta života LGBT građana.

Tokom trajanja projekta koji se završava zaključno sa 31. decembrom, projektni tim je realizovao preko 40 konsultacija sa više od 20 organizacija iz korpusa organizacija za zaštitu ljudskih prava gde je na osnovu prikupljenih informacija definisano pet prioriteta za formiranje predloga javne politike i to:

1. Pristup pravdi i vladavina prava;
2. Bezbednost, prevencija nasilja i borba protiv nasilja;
3. Zabrana diskriminacije;
4. Obrazovanje i socio-ekonomska stabilnost;
5. LGBT kultura i identiteti.

Na osnovu sprovedenih kosultacija i konsultativne konferencije sa organizacijama civilnog društva i njihovim predstavnicima/cama održane u cilju inicijalne identifikacije ključnih problema i potreba LGBT na osnovu kojih smo formirali predloga javne politike, jasno artikulišući ono što u ograničenom obliku možemo okrakterisati kao političke zahteve LGBT zajednice.

Model zakona o rodnom identitetu (pdf)
Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama (pdf)
Snimak konferencije pogledajte na sajtu Medija centra

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>