Podrška

Ambasada Kraljevine Holandije
Ambasada Kraljevine Holandije
Norveška ambasada
Norveška ambasada
USAID
USAID
Institut za održive zajednice
Institut za održive zajednice
MamaCash
MamaCash
Global Fund for Women
Global Fund for Women
Rekonstrukcija Ženski Fond
Rekonstrukcija Ženski Fond
Heinrich-Böll-Stiftung
Heinrich Böll Stiftung
Nemačka organizacija za tehničku saradnju
Nemačka organizacija za tehničku saradnju
Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo omladine i sporta
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Ministarstvo omladine i sporta
Američka ambasada u Srbiji
ILGA Europe
ILGA Europe