Održan prvi LGBT trening za političko liderstvo

Kategorija: Lobiranje / Datum: maj 29, 2014

IMG_7325

Uz učešće 20 učesnika/ca iz regiona, 25. maja 2014, u Beogradu  je uspešno okončan trodnevni trening „LGBT političko angažovanje – ja kao akter promene“, prvi u nizu od šest treninga koje zajednički sprovode Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Gej i Lezbejski Viktori Institut (Gay & Lesbian Victory Insitute) i Nacionalni demokratski institut (NDI), u saradnji sa Hajnrih Bel fondacijom (Heinrich Boell) a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Astrea lezbejske fondacije za pravdu.

Trening koji je realizovan u okviru projekta „Politički angažman LGBT osoba na Balkanu – trening za političko liderstvo“, imao je za cilj da učesnicima/cama pruži uvid i osnovne informacije o važnosti uloge LGBT aktera/ki kao mogućih predvodnika/ca promena političke realnosti i aktivnih subjekata demokratizacije društva.

Kroz različite sesije učesnicima/cama su pruženi argumenti koji se odnose na važnost uključivanja LGBT osoba u procese demokratizacije, takođe, ponuđeni su primeri dobrih praksi koje postoje širom sveta, kao i primeri ličnih iskustava LGBT političara/ki u Srbiji. Učesnici/ce su upoznati sa posledicama i bezbednosnim aspektima bavljenja javnim poslom. Kroz sesije koje obrađuju teme koje se odnose na liderske veštine i definisanje političke strategije, učesnici/ce su imali priliku da se upoznaju sa principima na osnovu kojih se kreiraju političke strategije, u okviru kojih se upućuje na prepoznavanje važnosti dobre procene situacionih okolnosti i u odnosu na to prepoznavanje načina za ostvarivanje moguće političke promene. Sve teme obrađivane su u kontekstu sticanja neophodnih znanja i veština koje se prepoznaju kod dobrih lidera/ki. Sve sesije u okviru prvog treninga predstavljaju osnovu i pripremu za naredne treninge tako što nude bazične informacije koje bi trebalo da uvedu učesnike/ce u sam proces postajanja političkim liderom/kom.

Učesnici/e su u delu koji se odnosi na njihova očekivanja od treninga izneli da očekuju dobro organizovane sesije i treninge kroz koje će razvijati svoje potencijale i to kroz sticanje liderskih i komunikacionih veština, kao i kroz usvajanje znanja koja se odnose na zagovaranje i lobiranjeza LGBT prava, a koja su nepohodna za bavljenje politikom. Kroz umrežavanje sa drugim učesnicima/cama iz regiona učesnicima/cama vide mogućnost za razmenu iskustva o fukcionisanju političkih sistema i njih samih u tim sistemima.

Ovo je prvi od ukupno 6 treninga za buduće političke lidere/ke sa prostora Balkana.

Naredni trening sa temom „Politički sistemi na Balkanu“, takođe će biti održan u Beogradu od 21-22. juna 2014. i na njemu će jedna od glavnih predavačica biti Kristina Vilfor, regionalna direktorka NDI u Ukrajini i stručnjakinja za oblasti razvoja politike i građanskog zastupanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>