Novi Sad: Labris predstavio rezultate monitoringa sprovođenja preporuka Saveta Evrope

Kategorija: Lobiranje, Saopštenja / Datum: decembar 18, 2013

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava danas u Novom Sadu u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, predstavila rezultate monitoringa sprovođenja preporuka Saveta Evrope koje se tiču zabrane diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta


Na konferenciji je predstavljen i Model zakona o rodnom identitetu kojim se regulišu prava trans* osoba od strane Gayten-LGBT, centar za promociju LGBTIQ prava.

Foto: Labris

Foto: Labris

Tokom 2012. i 2013. godine Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava je uz podršku ILGA Europe (međunarodne gej i lezbejske asocijacije) vršila monitoring sprovođenja preporuka Saveta Evrope koje se tiču zabrane diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. (Recommendation CM/Rec (2010) 5.

Ispred Labrisa Dragana Todorović govorila je o tome kako su institucije odgovarale na naše upitnike, koja institucija je najviše uradila i gde nije bilo gotovo nikakvog napretka. Preporuke, proces monitoringa i prvi rezultati bili su predstavljeni i tokom 2012. godine u Beogradu i Novom Sadu. Tokom 2013. godine monitoring je nastavljen i izveštaj ažuriran u odnosu na nove informacije kao što je npr. uvođenje instituta zločin iz mržnje u postojeći krivični zakonik Srbije.

Labris cover

Operativni tekst Preporuke sadrži četiri glavna zahteva: pregled postojećih mera da bi se eliminisala bilo kakva diskriminacija na temelju seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, uvođenje efektivnih mera za borbu protiv te vrste diskriminacije, osiguravanje da žrtve imaju pristup efektivnim pravnim lekovima i osiguravanje da je Preporuka prevedena i rasprostranjena u najvećoj mogućoj meri. Takođe se zahteva da se države članice vode principima i merama sadržanim u dopuni Preporuke.

Iako se Srbija obavezala da će promovisati, poštovati i ojačavati prava LGBT zajednice, ratifikacijom mnogih međunarodnih dogovora i dokumenata, i usvajanjem mnogih sektoralnih, nacionalnih zakona koji bi trebalo da štite LGBT prava, ovi zakoni se u praksi ne sprovode adekvatno. Zakoni u kojima se eksplicitno spominju seksualna orijentacija i/ili rodni identitet su opšti Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o radu, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o javnom informisanju, Zakon o radiodifuziji, Zakon o mladima, amandmani i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju i socijalnoj sigurnosti, i Zakon o amandmanima i dopunama Krivičnog zakona.

Postoji nedostatak sistemskog pristupa u praćenju efektivnosti i unapređenja odredbi u postojećim antidiskriminacionim zakonima i podzakonskim aktima, kao i u analizi onoga što bi moglo biti urađeno u drugim sferama, koje nisu direktno pokrivene postojećim zakonima, uključujući i nedostatak istraživanja i državnih statistika o slučajevima diskriminacije i nasilja na temelju seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Postoje dokazi koji ukazuju na to da državne vlasti nisu u stanju da se efikasno nose s nasiljem i pretnjama nasiljem bilo usled nedostatka kapaciteta, bilo zbog nedostatka političke volje. Iako relativno adekvatan zakonski okvir i zakonski lekovi za žrtve postoje, ne primenjuju se efikasno. Dokazi ukazuju na to da LGBT osobe često odbijaju da prijavljuju incidente zbog straha od dalje viktimizacije, a i ako odluče da prijave incident, često se događa da sud ne inicira nikakvu zakonsku akciju ili odloži završavanje ovakvih slučajeva. Iako postoje dobri primeri efikasnosti policijskog i sudskog rada, retki su.

Srbija je tek nedavno počela da promoviše i primenjuje CMCE Preporuku, što je rezultat njenog učešća u LGBT projektu Saveta Evrope, zajedno s Albanijom, Italijom, Crnom Gorom, Latvijom i Poljskom. Ovo je značajan pozitivan signal da je Srbija voljna da implementira CMCE Preporuku ozbiljno, kako CMCE Preporuka sačinjava glavni okvir za LGBT projekat, koji pored ostalih aktivnosti, uključuju i razvoj i implementaciju akcionog plana.

 


IZVEŠTAJ o implementaciji Preporuke CM/Rec(2010)5 Komiteta ministara zemljama članicama o merama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta u Srbiji možete preuzeti.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>