Ministarstvo prosvete zatvara vrata homofobiji

Kategorija: Edukacija / Datum: januar 29, 2014

Predstavnice Labrisa iznele rezultate analize diskriminatornog sadržaja srednjoškolskih i fakultetskih udžbenika Ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, g. Tomislavu Jovanoviću


Pozivajući se na Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije, preporuke koje je donela kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (Preporuka Ministarstvu prosvete i nauke RS, NPS i Zavodu za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja za uklanjanje diskriminatornih sadržaja iz nastavnih materijala i prakse i promovisanje tolerancije i poštovanja ljudskih prava), kao i na najnoviju analizu dela udžbenika srednjih škola i fakulteta (Labris, 2014), predstavnice Labrisa su na sastanku održanom u sredu, 29. januara 2014. postigle dogovor sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o neophodnosti izmene diskriminatornog sadržaja o istopolnoj seksualnoj orijenatciji iz nastavnog materijala.

Foto: B92

Foto: B92

Diskriminatorni sadržaj (koji je zabranjen članom 4. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima) a koji istopolnu seksualnu orijentaciju, predstavlja kao bolesnu, patološku, nenormalnu, i dalje je prisutan u udžbenicima srednjih škola i fakulteta – pokazala su istraživanja Labrisa od 2006. do 2014. godine.

„Među homoseksualcima ima dosta mazohista“, „U posebnu grupu seksualnih smetnji spadaju homoseksualizam (muški i ženski) i transseksualizam“, „Homoseksualne radnje se, međutim, nekad izvršavaju da se izbegne maligni razvoj paranoidne psihoze. Primećeno je da ponekad homoseksualizam prate, istovremeno ili naizmenično, transvestizam, fetišizam i egzibicionizam“1, samo su neki od primera koji su izneti u Labrisovoj analizi.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnice Labrisa saglasni su oko toga da takvi stavovi nesumnjivo utiču na formiranje diskriminatornog okruženja za istopolno orijentisane đake i studente/tkinje kao i na stvaranje atmosfere društvene netrepeljivost i netolerancije prema ovoj manjinskoj grupi.

Pored iznošenja zakonodavnog okvira, negativnih stavova u udžbenicima, koordinatorke Labrisa podsetile su i na preporuke koje je u vezi sa ovom temom iznela poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Naime, Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti formirala je u decembru 2010. godine radnu grupu za analizu nastavnih planova i programa i nastavnih materijala s aspekta njihove usaglašenosti sa principima obrazovanja za ljudska prava i inkluzivno društvo. Radna grupa imala je zadatak da prikupi, analizira i sumira rezultate istraživanja nastavnih planova i programa, udžbenika i drugog nastavnog materijala za osnovnu i srednju školu i na osnovu toga izradi predlog preporuka o načinu na koji se relevantne teme vezane za ljudska prava, nediskriminaciju, toleranciju, nenasilje, ravnopravnost, prihvatanje različitosti i sl. mogu integrisati u nastavne planove i programe i obraditi u udžbenicima, u skladu sa principima obrazovanja za ljudska prava i inkluzivno društvo. Radna grupa bila je sastavljena od članova i članica relevantnih organizacija civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava.

Ova radna grupa je između ostalog predložila:

  • uvođenje afirmativnih i tačnih prikaza istopolne seksualno-emotivne orijentacije, transrodnosti, transpolnosti i interseksualnosti u sve udžbenike (kako prirodnih, tako i društvenih nauka), uključujući i primere LGBTTIAQ pojedinaca/pojedinki kao deo istorijskih, ali i savremenih demokratskih društava;
  • uklanjanje stereotipnih prikaza rodnih uloga/profesija i podsticanje varijeteta; insistirati na mnogostrukosti i višeslojnosti ljudskih identiteta, vrednovati individualnost, solidarnost i kreativnost bez obzira na pol;
  • izbacivanje iz udžbenika, planova i programa terminologije koja je zastarela, prevaziđena i uvredljiva, a posebno izbacivanje sadržaja koji obiluju medicinskim pristupom, navođenjem dijagnoza i predrasudama u odnosu na kapacitete dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju;
  • da nastavni sadržaji i nastavni materijali predstave mladima različite modele porodice u savremenom društvu (samohrani roditelji, starateljske porodice, porodice bez dece, pravo istopolnih partnera na porodicu i sl);
  • da nastavni materijali svojim sadržajem, a nastavnici/ce svojom nastavnom praksom i načinom rada sa učenicima/cama neguju svest o različitostima, promovišu nenasilnu kulturu, ravnopravnost i nediskriminatornu praksu, kao postulate demokratskog društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava.

Zahtevamo da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalni Prosvetni Savet i Zavod za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja hitno postupe prema važećem Zakonu o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, Zakonu o zabrani diskriminacije, kao i prema preporukama Poverenice i da uklone sadržaj koji diskriminiše i marginalizuje čitav jedan deo društva. Nesumnjivo je da razvoj jednog društva zavisi od mladih ljudi koji završavaju školovanje i postaju deo radne i intelektualne snage ove zemlje i zato je dobro da se o tim generacijama posebno vodi računa naročito imajući u vidu evropski kurs za koji se opredelila ova Vlada.

Škola sa zastarelim udžbenicima predstavlja izvor nasilja ne samo prema đacima, nego i prema nastavnom kadru. Usled nedostatka interakcije sa vršnjacima koji su na bilo koji način „drugačiji“, ali i usled sveopšteg društvenog nerazumevanja različitosti a samim tim i odbacivanja, produbljuje se diskriminatorno ponašanje, nasilje i isključivanje. Vreme je da se to promeni!

 


1. [M. Popović, V. Jerotić: Psihoterapija i psihodinamika neuroza, Beograd, Nolit, 1985.]

2 mišljenja na „Ministarstvo prosvete zatvara vrata homofobiji

  1. jelena

    sjajno. nadam se da će vaša inicijativa zaživeti i da će se udžbenici izmeniti. sećam se koliko sam se ja glupo osećala kad sam polagala predmet socijalna patologija (autor udžbenika je prof. milo bošković) negde oko 2007/8. godine na pravnom fakultetu u novom sadu jer se o homoseksualnosti govorilo u vrlo negativnom kontekstu. dakle, budući pravnici unutrašnjih poslova (insektori) ali i advokati od kojih se neki spremaju da brane pred sudom ljude koij su žrtve diskriminacije učili su tada (ne znam da li je ta literatura i dalje aktuelna, ali mislim da jeste) da je homoseksualnos bolest.

    Odgovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>