Javni poziv za potpisivanje Deklaracije o unapređenju položaja odoba drugačije seksualne orijentacije

Kategorija: Lobiranje / Datum: jun 13, 2014

Obaveštavamo vas da je LABRIS – organizacija za lezbejska ljudska prava pokrenula kampanju za podršku Deklaraciji o unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Zato vam ovom prilikom upućujemo

JAVNI POZIV
da svojim potpisom stanete zajedno sa nama i drugim relevantnim organizacijama civilnog društva, kao i pojedincima koji se zalažu za unapređenje ljudskih prava iza ovog dokumenta.

DEKLARACIJA
Pozivajući se na principe i standarde propisane Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, ugovorima i direktivama Evropske unije i druge međunarodnopravne standarde u oblasti zaštite ljudskih prava, postulate Ustava Republike Srbije i antidiskriminacione zakonske norme;

Znajući da seksualna orijentacija i rodni identitet ne smeju biti osnov za diskriminaciju i bilo koji vid isključivanja;

Verujući da je neophodno postići društveni konsenzus i podstaći sve građane i građanke, organizacije, grupe i institucije na poštovanje i aktivno zagovaranje poštovanja ljudskih prava;

Smatrajući da bi se punim uključivanjem građana i građanki u procese donošenja odluka o načinima unapređenja položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta steklo veće poverenje u institucije sistema i stvorili uslovi za aktivnije učešće osoba drugačije seksualne orijenatcije i/ili rodnog identiteta u političkom životu;

U cilju uspostavljanja načela unapređenja položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta kao neophodnog uslova za demokratski razvoj društva, podržavamo

Deklaraciju o unapređenju položaja osoba
drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta
 

Kojom zahtevamo da se političari i političarke i javni funkcioneri i funkcionerke u Srbiji obavežu da će aktivno raditi na:

  • Unapređenju normativnog i regulatornog okvira u cilju sprečavanja diskriminacije, nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i govora mržnje;
  • Kreiranju i primeni politika i mera u cilju promocije nenasilja, tolerancije i poštovanja, bez obzira na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet;
  • Kontinuiranoj saradnji sa organizacijama civilnog društva i uključivanju civilnog društva i građana/ki u procese donošenja odluka i kreiranje politika;
  • Unapređenju kapaciteta institucija za adekvatnu primenu antidiskriminacionog zakonodavstva;
  • Povećanju informisanosti predstavnika/ca institucija i građana/ki o međunarodnim standardima u vezi sa poštovanjem prava osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta;
  • Promociji nenasilja, tolerancije i poštovanja bez obzira na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet;
  • Verujemo da će poštovanje ove Deklaracije doprineti unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

UKOLIKO STE SAGLASNI SA DEKLARACIJOM, možete je potpisati na sledećem linku platforma. LABRIS vam, kao i uvek, stoji na raspolaganju ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja.

Serbian_Horizontal_RGB
ISC

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>