Feministički principi na internetu

Kategorija: Feminizam / Datum: decembar 4, 2014

Kao feministkinje, kakav internet želimo, i šta treba da uradimo da ga takvim napravimo?


U aprilu 2014. Asocijacija za progresivne komunikacije, APC, organizovala je Globalni sastanak o rodu, seksualnosti i internetu u Port Dicksonu, Malezija, u prisustvu 50 učesnica sa šest kontinenata, gde su se našle aktivistkinje za ženska prava i pitanja roda, LGBTIQ aktivistkinje i aktivisti, članice organizacija za prava u vezi sa internetom i tehnologijom i zagovornice ljudskih prava. Cilj sastanka bilo je premošćivanje prostora između feminističkih/LGBTIQ pokreta i pokreta za prava na internetu, te razmatranje ukrštanja i mogućnosti za partnerstvo.

o-FEMTECHNET-facebook

Postojeća debata o internetu i rodu teži fokusiranju na komponente roda u kojima nedostaju one politike koje bi taj deo interneta uredile, te prestupe koji nastaju kao rezultat toga, kao i povećanju uključenja žena u forume i grupe koje donose odluke. U pokušaju da se na ovom sastanku konverzacija izmeni i proširi, nametnulo se pitanje: ‘Kao feministkinje, kakav internet želimo, i šta treba da uradimo da ga takvim napravimo?’

#ImagineaFeministInternet

Tokom 3 dana, učesnice su diskutovale i debatovale o ukrštanjima roda, seksualnosti i interneta – ne samo kao alatke, već i kao novog vida javnog prostora. Razmišljajući o ovim problemima, učesnice sastanka osmislile su 15 feminističkih principa interneta. Kreirani su tako da budu dokument podložan evoluciji koji informiše ljude o radu i napretku na polju roda i interneta, te utiče na diskusije o kreiranju politika koje se tiču upravljanja internetom.

Pozivamo i vas da se pridružite debati o feminističkim principima interneta. Konektujte se na http://erotics.apc.org ili preko email-a na erotics@apc.org

 1. Feministički internet radi na osnaživanju većeg broja žena i kvir osoba – svim raspoloživim sredstvima napada patrijarhat. To između ostalog uključuje univerzalan, priuštiv, necenzurisan i jednak pristup internetu za sve.
 2. Feministički internet je nastavak, reakcija i produžena ruka naših pokreta i otpora na svim poljima, kako privatnim tako i javnim. Naša agenda je, kao osoba i kolektiva da svi zajedno odlučujemo šta će se publikovati i politizovati na internetu.
 3. Internet je transformativni javni i politički prostor podložan promenama. Ustanovljava nove forme u okviru kojih možemo da zahtevamo, izgrađujemo i izražavamo sebe, svoj rod i svoju seksualnost. Ovo uključuje teritorijalno povezivanje, zahtevanje tačnosti i transparentnosti kao i brojne prilike za izgradnju feminističkog pokreta.
 4. Nasilje – onlajn i visokotehnološko nasilje deo su kontinuuma rodno zasnovanog nasilja. Mizoginični napadi, pretnje, navalentno ponašanje, sprovođenje negativnih politika koje žene i LGBTIQ osobe povređuju, realno je, štetno i alarmantno. Kolektivna je odgovornost da ga lociramo, da mu se suprotstavimo i da ga suzbijamo.
 5. Potrebno je odupreti se religioznoj desnici i drugim ekstremističkim grupama, kao i državnim upravama, u slučaju monopolisanja prava na ućutkivanje feminističkog i LGBTIQ pokreta na nacionalnom i internacionalnom nivou. Moramo iskoristiti snagu interneta da povećamo vidljivost alternativne i različitih iskustava iz života žena i LGBTIQ osoba.
 6. Kao feminističke aktivistkinje, verujemo u izazivanje patrijarhata koji trenutno kontroliše i internet, kao i dovođenje više feministkinja i LGBTIQ osoba u poziciju da donose odluke. Verujemo u demokratizaciju i zakonsku regulaciju interneta i omogućavanje raspolaganja snagom interneta od strane većeg broja različitih ljudi.
 7. Feminističko preispitivanje neoliberalne kapitalističke logike koja rukovodi internetom kritika je za formiranje alternativnih vidova ekonomske snage, izgrađenih na principima jednakosti, solidarnosti i otvorenosti.
 8. Kao feminističke activistkinje, politički smo posvećene kreiranju i eksperimentisanju sa tehnologijom kao otvorenim izvorom (open source) alata i platformi za promovisanje, širenje i deljenje znanja. Omogućavanje i obučavanje svih da te alate koriste centralni je deo naše prakse.
 9. Uloga interneta u širenju ključnih informacija – uključujući one o zdravlju, zadovoljstvu i rizicima – ali i konverzacija o zajedništvu i kulturnim uticajima – esencijalna je i kao takva mora biti podržana i štićena po svaku cenu.
 10. Prismotra bez prekog razloga je alatka patrijarhata, namenjena ograničavanju prava i pristupa informacijama kako na internetu, tako i van njega. Pravo na privatnost i punu kontrolu nad našim datotekama, radi bezbednijeg i otvorenijeg interneta za sve. Jednaka pažnja mora da se posveti privatnoj prismotri na internetu, kao i prismotri od strane privatnih firmi i agencija, kao i samim organima državnih vlasti.
 11. Svako ima pravo da bude zaboravljen na internetu. Ovo uključuje i pravo na pristup datotekama i informacijama koje tamo postavimo, da ih kontrolišemo, da znamo ko i pod kojim uslovima može da im pristupi i da ih obrišemo za uvek. Ipak, ovo pravo treba uravnotežiti sa pravom na pristup informacijama od javnog značaja.
 12. Nezamenljivo je pravo na izbor, izražavanje i eksperimentisanje sa našim seksualnim identitetima na internetu. Anonimnost nam ovo omogućava.
 13. Strogo se protivimo svakom pokušaju vlade i privatnih aktera da kontrolišu, regulišu i uskraćuju pravo na seksualni život, te njegovo izražavanje i praktikovanje na internetu. To prepoznajemo kao deo većeg političkog projekta, moralne diktature, cenzure i stvaranja hijerarhije među građanima/kama u raspolaganju na osnovna prava.
 14. Kao feministkinje i zagovornici prava na internetu, prepoznajemo svoju ulogu u omogućavanju sigurnog, zdravog i informativnog interneta za decu i omladinu. Ovo uključuje i promovisanje bezbednih sajber aktivnosti. Istovremeno prepoznajemo i pravo dece na zdrav razvoj, što uključuje i pozitivne informacije o seksu i seksualnosti, u ključnim tačkama njihovog razvoja. Verujemo da o tome šta je uvredljiv sadržaj treba da se čuje i glas mladih ljudi.
 15. Onlajn pornografiju posmatramo kao i ljudska i radnička prava, koji zahtevaju pristanak, nezavisnost i slobodu izbora. Odbijamo uobičajeno povezivanje konzumenata pornografskog materijala sa nasiljem nad ženama. Odbijamo i etiketiranje svakog seksualnog materijala kao pornografskog, čak i kada je njegova namena edukativna, vezana za izražavanje seksualne orijentacije, rodnog identiteta i manifestovanja istog.

Izvor: http://www.genderit.org/articles/feminist-principles-internet

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>