Adela Hernandez biografija / biography

Adela blog

SRB ENG SRB Adela Hernandez je kubanska političarka i članica gradskog veća grada Kalbariena. Iako je kubanske vlasti prepoznaju kao osobu muškog pola, Adela Hernandez je od malih nogu živela kao žensko. Osamdesetih je provela dve godine u zatvoru zato […]