Zorica Mršević biografija/biography

Zorica blog

SRB ENG SRB Zorica Mršević (dr pravnih nauka) je viša naučna saradnica na beogradskom Institutu društvenih nauka. Bila je zamenica Zaštitnika građana za ravnopravnost polova od 2008. do 2011. godine. Bila je gostujuća profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Ajovi i […]

Brian Silva Biografija / Biography

Brian

SRB ENG SRB Brian Silva je izvršni direktor organizacije Marriage Equality USA (Bračna jednakost SAD),  najstarije organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama koja je posvećena postizanju potpune bračne jednakosti. MEUSA je najveća organizacija ove vrste u SAD-u, takođe se bavi edukacijom, organizacijom, […]