Boris Milićević biografija/biography

Boris blog

SRB ENG SRB Jedan je od najpoznatijih gej aktivista i jedini out gay političar u Srbiji. Učestvovao je u Studentskom protestu 1996/97, Antiratnoj kampanji 1998, kao i opozicionom pokretu protiv režima Slobodana Miloševića. Aktivno politikom počeo da se bavi 1998. […]