Ali Can Kalan biografija/biography

Ali Can

SRB ENG SRB Ali Can Kalan , MA studentkinja ženskih studija na Univerzitetu u Ankari . Ona je trans * aktivistkinja za ljudska prava i trenutno radi za Pembe Hajat LGBTT Solidariti Asocijaciju , kao koordinatorka za međunarodne odnose . […]