About the Conference

 

labris konferencija conference 2015

SRB

Konferencija “Demokratija za sve: Politička participacija LGBTI osoba u zemljama Zapadnog Balkana” održaće se u Beogradu, 16-17. septembra 2015. godine, u hotelu 88 rooms, Takovska 49

Konferencija ima za cilj da pokaže koje prednosti dobija društvo od uključivanja LGBTI lidera u demokratske procese kao i da ukaže na najbolje prakse u procesima demokratskog učešća i zaštite ljudskih prava LGBTI osoba na Balkanu.

Učesnici/ce će imati prilike da se uključe u dvodnevnu diskusiju ali takođe i da prisustvuju treningu za razvoj liderskih veština. Učesnici konferencije će stvoriti mreže koje će im pomoći da rade na jačanju demokratskog učešća i ljudskih prava LGBTI populacije.

Konferencija će obuhvatiti LGBTI lidere – politički aktivne u političkim strankama ili one koji su zainteresovani da uzmu učešće.

Konferencija „Demokratija za sve: Politička participacija LGBTI osoba u zemljama Zapadnog Balkana“ će biti prostor za razmišljanje, dijalog i razmenu iskustva za LGBTI liderima i saveznicima.

Ciljevi konferencije:

  • Identifikovanje napretka, izazova i najbolje prakse u procesima demokratskog učešća i ljudskih prava LGBTI populacije u regionu;
  • Zajedničko promišljanje načina na koji organizacije civilnog društva mogu postaviti ideju ravnopravnosti LGBTI osoba na agendu državnih institucija;
  • Povezivanje narodnih poslanika iz zemalja Zapadnog Balkana sa kolegama/cama iz zemalja EU kako bi razmenili ideje o njihovoj ulozi na unapređenju jednakosti

Radni jezik konferencije je engleski. Prevod na BHS će biti obezbeđen.

Transport i smeštaj će biti obezbeđen od strane organizatora.

Da biste se prijavili za konferenciju molimo vas da ispunite Aplikacioni formular.

Organizatori: Gej i Lezbejski Viktori Institut, Hiršfeld Edi Fondacija, Labris – Organizacija za lezbejska ljudska prava.

ENG

The Conference “Democracy for All: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans” will be held in Belgrade on September 16-17, 2015, Hotel 88 rooms, Takovska 49 street

The conference aims to support openly LGBTI leaders involved in the democratic process and to share best practices for promoting LGBT democratic participation and human rights protections in the Balkans.

The participants will enjoy two days of discussions, training, and leadership skills development. They will also create networks that will help them perform their duties, reinforce democratic participation, and protect the human rights of the LGBTI population. The conference will also include LGBTI leaders who are active within political parties or interested in becoming involved. Mass media opinion makers will be in attendance as well. The “Democracy for All: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans” conference will be a space for reflection, dialogue, and the exchange of experiences for LGBTI leaders and allies.

Goals:

  • To identify progress, challenges, and best practices in the processes of democratic participation and human rights of the LGBTI population in the region;
  • To help the Balkan LGBTI movement advance the equality agenda with state institutions;
  • To help national MPs from the Western Balkans to learn from their peers in other EU countries about their role advancing equality and about strategies to grow the number of LGBTI leaders engaged in the democratic process.

The conference language will be English. Translation in BHS will be provided.

Transportation and accommodation will be provided by the organizers. Registration is required.

Conference organizers Labris, Hirschfeld Eddy Stiftung, Gay and Lesbian Victory Institute