Mesečne arhive: septembar 2015

Boris Milićević biografija/biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 9, 2015

Boris blog

SRB
Jedan je od najpoznatijih gej aktivista i jedini out gay političar u Srbiji. Učestvovao je u Studentskom protestu 1996/97, Antiratnoj kampanji 1998, kao i opozicionom pokretu protiv režima Slobodana Miloševića. Aktivno politikom počeo da se bavi 1998. godine kao član Socijaldemokratske unije.
Gej aktivizmom se počeo baviti kroz neformalnu grupu Gayrilla, a osnivač je i prvi predsednik Gej strejt alijanse. Dao je veliki doprinos u razvoju LGBT aktivizma i prajd pokreta u Srbiji i uspostavljanju saradnje sa državom.
Od 2010. godine je član Glavnog odobra Socijalističke partije Srbije, a u vladi Ivice Dačića bio je savetnik ministra za evropske integracije Branka Ružića za ljudska prava sa fokusom na LGBT prava.
Paralelno je razvijao i karijeru u novinarstvu. Radio je za više štampanih i Internet medija u Srbiji i bio saradnik više stranih medija.

ENG
Boris Milicevic is a member of the Main Board of the Socialist Party of Serbia.
He is one of the most prominent gay activist and the only out gay politician in Serbia. He participated in the student protests 1996/97, anti-war campaign in 1998, as well as in the opposition movement against the regime of Slobodan Milosevic. He became involved in active politics in 1998, as a member of the Social Democratic Union.
He started gay activism started through non-formal group Gayrilla, and was the founder and first president of the Gay Straight Alliance. He made a great contribution to the development of LGBT activism and pride movement in Serbia and in establishing cooperation with the state.
Since 2010 he is a member of the Main Board of the Socialist Party of Serbia, and in goverment of Prime Minister Ivica Dacic he was advisor for human rights with a focus on LGBT rights to the Minister for European Integration Branko Ruzic.
He has fostered paralelly a career in journalism. He worked for several print and online media in Serbia and was an associate of several foreign media.

Evert Jan biografija/biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 9, 2015

Evert blog

SRB

Evert je sekretar Međugrupe Evropskog parlamenta za LGBTI prava . Evert se pridružio Međugrupi u septembru 2013. godine kao pripravnik i postao njen sekretar u julu 2014. godine, a bio je prethodno aktivan u studentskoj politici u Holandiji . Radio je kao pripravnik u holandskom parlamentu i  Međunarodnoj LGBT omladinskoj studentskoj organizaciji ( IGLIO ) . Evert Jan je diplomirao i masterirao evropske studije i ekonomske politike, a studirao je na Maastricht Univerzitetu, Univerzitetu u Beču, Sung Kiun Kvan ( Seul) i KU Leuven u Leuvenu.

ENG
Evert is the Secretary of the European Parliament’s Intergroup on LGBTI Rights. Evert joined the Intergroup in September 2013 as a trainee and became its secretary in July 2014. He was previously active in university politics in the Netherlands. He served as a trainee in the Dutch Parliament and at the International LGBTQ Youth and Student Organisation (IGLYO). Evert Jan has degrees in European Studies (BA and MA) and Policy Economics (Msc), and studied at Maastricht University, Universität Wien, Sung Kyun Kwan University (Seoul) and KU Leuven University.

Kratki vodič kroz savremeni queer strip

Kategorija: LezKULTura / Datum: septembar 9, 2015

Nekima se sviđaju djevojke, a nekima dečki. Neki su skloniji SF-u, a neki komičnim sadržajima. Svima im je zajedničko to što su jako zagrijani za stripove. Predstavljamo vam sedam umjetnika/ca i kreativaca/ki čije su priče pune jedinstvenih i rodno pozitivnih tema, od studentskih tuluma do intergalaktičkih avantura. Prkoseći ustaljenim kategorijama, kako u poslu, tako i u životu, ovi umjetnici/e dokazuju nam da ne postoji nijedan ‘ispravan’ način kako biti queer.


preuzeto sa VoxFeminae

BRITT SABO
o-UNNAMED-900

Sabo svoj rad smješta u svijet natprirodnog i mitologije, dva interesa koja ga prate još od djetinjstva. Kao queer umjetnik u svojim radovima često ima tendenciju i želju vratiti kontrolu nad načinom kako se queer likovi prikazuju te onim što se s njima povezuje. Autor smatra da mainstream strip, queer likove obično označava kao druge, često monstruozne te da je tijekom odrastanja lako internalizirati ovakve negativne i površne slike o sebi.

SFÉ M.

o-SFE-900

Inspiraciju za svoje radove Sfé M. pronalazi u basnama i folkloru te elementima iz vlastitog života. Ne propušta priliku da naglasi koliko su mu bitne queer priče. Isto tako, smatra da smo snažniji ukoliko se zajedno borimo za ono u što vjerujemo te se iz tog razloga često povezuje i surađuje na različitim projektima s drugim queer umjetnicima.

RACHEL DUKES

o-BEOND-900

Prve stripove Dukes je nacrtala još kao tinejđerka želeći stvoriti priče i romanse koje su bile u skladu s njezinim osobnim iskustvima (ili iskustvima kakva je željela imati). Kako je odrastala, teme kojima se bavila su se proširile te danas često surađuje s drugim umjetnicima/ama.

NIKI SMITH

o-NIK-900

„Kao dijete u knjigama i drugim medijima oko sebe tražila sam prikaz onoga što sam osjećala ali rijetko sam to pronalazila. Kao odrasla osoba, odlučila sam sama to stvoriti“, kaže Smith. Njezin najnoviji strip potražite ovdje.

CHRISTIANNE GOUDREAU

o-GOU-900

Imperativ stripova ove autorice jest staviti naglasak na ljude koje su mainstream mediji ostavili po strani. „Kad netko uzme jednu od mojih knjiga želim da se vidi kao heroj/ina i avanturist/kinja svijetova koje stvaram umjesto da je sveden na ulogu sidekick-a ili ljubavnog interesa.“

TANEKA STOTTS

o-POSE-900

„Odrastanje u svijetu koji nije uvijek imao mjesta za mene ostavilo mi je želju da stvaram svjetove koji će prihvaćati sve“, govori Stotts o svome radu.

MEGAN GEDRIS

o-WW-900

„Biti queer puno je više od toga da ti se sviđa isti spol. Mi smo jedinstveni/e. Mi smo interesantni/e. Sviđaju mi se djevojke, ali sviđaju mi se i čudovišta, nadnaravne avanture i budalaste komedije.“

OPŠIRNIJI PREGLED QUEER STRIP UMJETNIKA/CA POTRAŽITE NA HUFFINGTONPOSTU.

Damir Banović biografija/biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 8, 2015

Damir blog

SRB
Damir Banović je viši asistent na Pravnom fakultetu Univerzitea u Sarajevu, na Katedri za teoriju države i prava. On je član Evropske komisije za zakon o seksualnoj orjentaciji (ECSOL), naučne mreže Verfassungspolitik in Mitel- und Osteueropas (Humboldt Universitat u Berlinu) a upisao je dvogodišnji program naučnog projekta Human Dignity in Europe (Universitat Luzern). Takođe, on je jedan od osnivača i predsednik Sarajevskog otvorenog centra. Odabrane publikacije: Država, Politika i društvo – Analiza postdejtonskog političkog sistema (2011) (ko-urednik Saša Gavrić); Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini (2012) (ko-urednik Saša Gavrić); Politički sistem Bosne i Hercegovine. Institucije-procesi-Igrači (2013) (koautor sa Sašom Gavrićem i Marinha Barreiro); Seksualna orijentacija i rodni identitet u pozitivnom pravu Bosne i Hercegovine (2012) (koautor Vladan Vasić) i Savremena debata u društvenoj teoriji i filozofiji (u pripremi do kraja 2015) (kourednik Bojan Spaić). Objavio je više od 20 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima.

ENG

Damir Banović, senior teaching assistant at the Law Faculty (University in Sarajevo) at the Department for Theory of State and Law. He is as member of the European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL), scientific network Verfassungspolitik in Mitel- und Osteueropas (Humboldt Universität in Berlin) and enrolled in a two-years scientific project Human Dignity in Europe (Universität in Luzern). Also, he is one of the co-founders and president of the Sarajevo Open Centre’s Assembley. Selected publications: Država, politika i društvo – Analiza postdejtonskog političkog sistema (2011) (co editor with Saša Gavrić); Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini (2012) (co-editor with Saša Gavrić); The Political System of Bosnia and Herzegovina. Institutions-Processes-Actors (2013) (coauthor with Saša Gavrić and Marinha Barreiro); Seksualna orijentacija i rodni identitet u pozitivnom pravu Bosne i Hercegovine (2012) (coauthor with Vladan Vasić) and Savremena debata u društvenoj teoriji i filozofiji (forthcoming end 2015) (co editor with Bojan Spaić). He has published more then 20 scientific paper in domestic and international journals.

„Ja sam panseksualna, evo koje su najveće zablude o tome“

Kategorija: Edukacija, prenosimo, Psihologija / Datum: septembar 8, 2015

Jedna je devojka za britanski Independent odlučila objasniti šta znači pojam „panseksualan/na“ s kojim ste dosad već mogli susresti


Njeno je ime Farhana Khan, a u svom izlaganju piše:

Seksualnost ne mora biti jedan od dva ekstrema. Umesto toga, postoji spektar i mngo seksualnosti između hetero i homo.

Seksualnost ne mora biti jedan od dva ekstrema. Umesto toga, postoji spektar i mngo seksualnosti između hetero i homo.

„Oduvek sam znala da sam panseksualka. U ranim godinama bila sam svesna da moja privlačnost prema ljudima nije limitirana njihovim polom, ali nisam znala to objasniti. Kad sam imala 12 godina prijatelj koga su privlačili i momci i devojke objasnio mi je šta znači ‘biseksualan’. Napokon sam mislila da imam reč za ono što osećam.

Kako su godine prolazile, moje znanje se širilo i otkrila sam da postoji puno različitih rodnih identiteta. Panseksualnost je ubrzo ušla u moj rečnik i tamo je i ostala. Ali, s time što sam otvoreno panseksualna dolaze i neizbežna ispitivanja. Pitanja o tome što to znači, je li to ‘prava stvar’ ili je li to samo faza kroz koju prolazim. Pa vam donosim najiritantnija pitanja, mitove, zablude, tako da nas ne morate ispitivati. Nikad. Više.

1. ‘Biti panseksualna je isto što i biti biseksualan – postoje samo dva pola’

Iako se pojmovi preklapaju, ‘panseksualno’ i ‘biseksualno’ znače dve različite stvari. Biseksualnost se definiše kao privlačnost prema barem dva (ponekad i više) pola, neograničeno na samo muškarce i žene. Prefiks ‘pan’ dolazi iz grčkog i znači ‘sve’ ili ‘svaki’. Panseksualne osobe privlače sve vrste ljudi, bez obzira na rod, pol, predstavljanje. Postoji nekoliko rodova i dok neki trans-ljudi ne spadaju u tradicionalnu podelu, neki spadaju. Na primer, dok biseksualnu ženu mogu da privuku muškarci i žene (rođeni kao muškarci i žene), mene privlače ljudi koji su ostali istog pola u kojem su rođeni, trans ljudi, oni koji se ne identificiraju niti kao muškarci niti kao žene (demigender), oni „fluidnog roda“ (genderfluid), da nabrojim samo neke.

tumblr_lmce5kkkny1qizj4bo1_4002. ‘Panseksualnost je samo još jedna reč za promiskuitetne’

To što sam panseksualna čini me poliseksualnom, ne poliamoričnom. Baš kao što možete biti monoseksualni (privlači vas sam jedan pol) i poliamorični (imate želju za više od jedne romantične ili seksualne veze u isto vreme), možete biti i poliseksualni i monogamni. Iako čak i da sam poliamorična, nazivati me promiskuitetnom još uvek više govori o vama nego o meni.

Nije veća verovatnost da će panseksualni ljudi biti promiskuitetniji ili manje verni od bilo koga drugoga. Samo zato što nas privlače sve vrste ljudi, to ne znači da nas privlače SVI ljudi. Seksualni identitet i seksualno ponašanje su dve potpuno nevezane stvari, od kojih nijedna nema utecaj na onu drugu.

3. ‘Zbunjena si’

Ovo mi je najdraže. Ljudi koji ovo kažu najčešće su samo neznalice. Suprotno uvreženom mišljenju, seksualnost ne mora da bude jedan od dva ekstrema. Umesto toga, postoji spektar i postoji jako puno seksualnosti između hetero i homo. To što sam panseksualna ne znači da se tek trebam odlučiti jesam li gej ili strejt nego znači da se pri odabiru partnera ne ograničavam rodom ili polom. To nije nešto što sam odlučila – jednostavno sam takva. Mogu stvarati veze s ljudima bazirano samo prema njihovom karakteru i osobenosti i prema onome kakvi su u svojoj srži i to je jedino prema čemu biram.

tumblr_m59sd7LCI71rxqz1ro1_5004. ‘To je samo pomodno reći: ne bi se tako identifikovala pre pet godina’

Da, podizanje svesti o pojmu može se povezati s društvenim mrežama, ali to mu ni u jednom trenutku ne umanjuje značenje. Panseksualnost su devedesetih progurali ljudi koji su želeli da pokažu da prepoznaju fluidnost roda i svoje uverenje da postoje više od dva roda. Pre pet godina nisam za sebe govorila da sam panseksualna jer nisam znala da reč postoji. Može biti samo pozitivno što ljudi o tome pričaju i što se sve više ljudi upoznaje s pojmom koji objašnjava što su. Seksualnost nije trend i ne postoji ništa pomodno u izlaganju sebe predrasudama samo time što izražavaš ko si.

5. ‘Ali izlazila si samo s muškarcima’

Ljudi koji me znaju stalno propitkuju moju seksualnost jer sam dosad samo izlazila s muškarcima. Ali to nema nikakve veze s mojom seksualnosti, a ima veze s kime sam slučajno bila u vezama. Ne moram svoju seksualnost opravdavati nikome tako što ću izlaziti sa ženama, transeksualnim osobama ili nebinarnim osobama samo da bih nešto dokazala. Poanta je u tome da me, bez obzira na to s kim sam bila u vezi, privlače sve vrste ljudi. Trebali biste mi verovati kad je u pitanju MOJA seksualnost, kao što vjerujete drugim ljudima kad vam kažu za njihovu“.

Izvor: transserbia.org

Julia Ehrt biografija/biograhy

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 7, 2015

Julia blog

SRB

Dr Julija Ehrt je izvršna direktorka Transgender Europe ( TGEU ) . TGEU je krovna organizacija sa više od 80 organizacija članica iz 42 zemalja Evrope. TGEU se bori za potpunu ravnopravnost i inkluziju svih transrodnih osoba. Kao direktorka odgovorna je za razvoj organizacije, upravljanje osobljem, kao i razvoj organizacionih strategija i politika.

Preko deset godina aktivno je razvijala kontakte sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama u EU, Savetu Evrope i drugim vladinim i nevladinim organizacijama, i predstavljala TGEU na brojnim konferencijama i skupovima .

Ona je pre više od deset godina počela sa trans aktivizmom sa grupom mladih transrodnih osoba koje preispituju sveprisutni bipolarni pristup rodnom identitetu u društvu.

Doktorirala je matematiku i živi sa partnerkom i ćerkom u Berlinu.

 

ENG

Dr. Julia Ehrt is the Executive Director of Transgender Europe (TGEU). Transgender Europe is an umbrella organisation with more than 80 member organisations in 42 different countries in Europe. TGEU works towards the full equality and inclusion of all transgender persons.  As director she is responsible for the development of the organization, the management of staff as well as the development of organisational strategies and policies.

She has actively developed contacts with decision makers and other stakeholders in the EU, the Council of Europe and other governmental and non-governmental organisations for over a decade, and has represented TGEU in numerous conferences and meetings.
She started trans activism more than ten years ago with a group of young transgender persons questioning the omnipresent bi-polar gender identity approach in society.

She holds a PhD in Mathematics and lives with her partner and daughter in Berlin.

Konkurs za najbolji video i fotografiju na temu „Različitost i antidiskriminacija“

Kategorija: Vesti / Datum: septembar 7, 2015

entersupport

Organizacija Studentskog kulturnog centra ŠKUC LL u saradnji s partnerima, organizacijom Gayten – LGBT i organizacijom Labris, pokreće konkurs na temu različitosti i nediskriminacije. Konkurs je deo zajedničkog projekta „Bezbednost i ravnopravnost“, koji je podržan od strane programa Delegacije Europske unije


Konkurs za najbolji video i fotografiju je otvoren za sve zainteresovane osobe starije od 14 godina (od 14 godina naviše), i traje do 30. septembra 2015. godine. Ovim konkursom želimo da podstaknemo razmišljanje o tome šta je podrebno preduzeti kako bi se sprečio nejednak tretman ljudi koji su različiti u odnosu na pol/rod, uzrast, invalidnost, rasu, etničku pripadnost, veroispovest, seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili druga lična svojstva.

logo_bezbednostEU

Učestvovanje na konkursu (prava i uslovi):

1. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane, koji će biti podeljeni u tri uzrasne grupe:

  • Grupa 1: 14 do 18 godine
  • Grupa 2: 18-25 godine
  • Grupa 3: od 25 godina nadalje.

2. Konkurs je otvoren za pojedince i grupe. U slučaju da se na konkurs prijavi grupa, svi članovi/članice moraju biti u skladu s starosnim ograničenjem konkursa, ograničenje se ne odnosi samo na potencijalnog mentora/mentorku grupe.

3. Sadržaj rada mora se odnositi na kulturu različitosti i sprečavanje svakog oblika diskriminacije.

4. Konkurs je otvoren samo za one čije su prijave i radovi u skladu sa uslovima konkursa.

5. Video klipovi moraju biti prosleđeni na CD ili DVD formatu, a fotografije putem e-maila sa svim detaljima.

6. Svaki zapis mora sadržati potpisanu izjavu u kojoj osoba daje garanciju da je poslati rad rezultat vlastitog rada (ako je rad doprinos više autora/autorki nagradu će potpisati i dobiti grupa) i izjava da organizator može njegov / njen rad bez nadoknade objaviti na „Danima različitosti“, koji će se održati od 8. i 9. oktobra 2015. godine u Beogradu.

7. Uz rad je potrebno poslati i lične podatke autora/autorke: ime, adresa, e-mail adresu, telefonski broj (opcija: škola i smer obrazovanja, članovi grupe). Organizatori će podatke o učesnicima/učesnicima konkursa čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

8. Potencijalne putne troškove ili troškove rada organizator nije u mogućnosti da refundira.

9. Uputstva o načinu podnošenja radova:

KONKURS ZA KRATKI FILM

Video snimak mora biti u maksimalnom trajanju od dva minuta (120 sekundi) i ne bi trebalo biti podeljen na delove/poglavlja. Komisija će oceniti kvalitet filma u pogledu sadržaja, kao i tehnički kvalitet izrade video snimka. Poželjno je da se u montaži unapredi i kvalitet zvuka. Film poslati sa podacima o autoru i datumom proizvodnje. Video zapis u rezoluciji ne manjoj 640 x 480 piksela i u MPEG2 formatu, poslati na CD / DVD format na: Labris, Majke Jevrosime 42/31, 11000 Beograd i obavezno napisati „Video konkurs/Dani različitosti“.

KONKURS ZA FOTOGRAFIJU

Fotografije trebaju biti minimalne veličine 2.500 piksela a najveće 3.500 piksela. Veličina fajla (jedne fotografije) ne sme preći 2 MB. Fotografije u digitalnom formatu JPG poslati na e-mail adresu: labris@labris.org.rs sa naslovom „Foto konkurs/Dani različitosti“. U poslatom e-mailu bi trebalo ukratko opisati dizajn, motive i razlog zašto je fotografija adekvatna za aspisani konkurs kao i autorove/autorkine lične podatke.

10. Stručna komisija će na kraju konkursa izabrati najbolji video i najbolju fotografiju u svakoj starosnoj grupi, a autorki/ke nagrađenih radova će primiti i simbolične novčane nagrade. Odluka komisije biće konačna i bez prava žalbe.

11. Svi učesnici/učesnice i pobednici/pobednice konkursa će biti obavešteni o rezultatima konkursa najkasnije do 1. oktobra. 2015 godine.

12. Dodela nagrada će biti održana na Nacionalnoj konferenciji 8. oktobra 2015. godine, koja će se održati u okviru „Dana različitosti“ u Beogradu. O mestu održavanja „Dana različitosti“ ćete biti blagovremeno obavešteni.

Program ovogodišnje Nedelje ponosa plus dve šetnje

Kategorija: Vesti / Datum: septembar 6, 2015

Pored lezbejskog marša održanog u aprilu u Beogradu će se ovog meseca održati još dva događaja koja na različite načine i kroz drugačije politike, povećavaju vidljivst LGBT osoba u Srbiji: parada ponosa i trans prajd


Udruženje građana Beograd prajd pored Nedelje ponosa koju organizuju peti put zaredom, organizuje je i Paradu ponosa 20. septembra u 12 časova dok udruženja građana Egal i Gej lezbejski info centar (GLIC) organizuju istog dana u 11 časova u beogradskom Pionirskom parku skup pod nazivom Ponos trans osoba. Šetnja u okviru Parade ponosa planirana je za centralne gradske ulice, dok je Trans prajd zakazan ispred Predsedništva, Skupštine Srbije i Skupštine grada.

parada_ponosa2015

Kako su nedavno rekli za Danas Helena Vuković iz Egala i i Boban Stojanović iz Beograd Prajda, ne postoji razlog da se manifestacije ne održe isti dan.

Vuković je tom prilikom istakla da predstavnici Egala i GLIC-a skupom u Pionirskom parku žele da ukažu na alarmantno loš položaj trans zajednice u Srbiji i konkretne probleme s kojima se svakodnevno suočavaju ali i da je jedan od razloga održavanja skupa i nezadovoljstvo dosadašnjom organizacijom Parade ponosa u Beogradu. Boban Stojanović iz Prajda rekao je tom prilikom da Beograd prajd u potpunosti podržava održavanje Trans prajda. „U mnogim zemljama se trans prajdovi dešavaju potpuno van oficijelnog prajda, jer trans zajednica smatra da naši problemi nisu isti. Recimo, kad neko promeni pol ima sasvim druge probleme od nas koji smo gejevi i lezbejke“, rekao je Stojanović.

Beograd će moći sa ponosom da kaže da je u 2015. godini imao tri događaja koja na različitim nivoima artikulišu LGBT zajednicu u Srbiji: lezbejski marš, paradu ponosa i trans prajd. Podsetimo, lezbejski marš održan je u okviru Lezbejskog proleća koje je organizovala grupa nezavisnih aktivistkinja uz podršku Rekonstrukcije ženski fond, a u saradnji sa V(j)ešticama, BeFem-om, Labrisom, Autonomnim ženskim centrom, Skuvaricama, Foto studijom Novi dirižabl, Zvučnom etnografijom i People’s Hostelom.

Do 20. septembra ostalo je dve nedelje a do tada isplanirajte svoje vreme i obavezno posetite neki od događaja Nedelje ponosa koja se održava od 14. do 20. septembra. Detaljan program možete pogledati na sajtu Beograd prajda.