Mesečne arhive: septembar 2015

Tatjana Greif biografija/biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 14, 2015

Tatjana

SRB

Tatjana Greif je diplomirana arheološkinja. Bavi se teorijom i aktivizmom u oblasti kulture, umetnosti i politike LGBTI osoba. Koordinatorka je Lezbejske sekcije ŠKUC-LL, urednica je izdanja knjige “Vizibilija” i “Journal for the Critics of Science and New Anthropology”, i liderka programa koji se tiču kulture, podizanja svesti, ljudskih prava, programa za jednake šanse, kao i programa za menadžment diskriminacije i različitosti pri zapošljavanju. Bila je članica izvršnog odbora organizacije ILGA-Europe, delegatkinja Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, članica Vladinog saveta za jednake šanse Republike Slovenije itd. Prošle godine bila je kandidatkinja za Evropski parlament.

ENG

Tatjana Greif (1966) holds PhD in Archaeology. She‘s involved in theory and activism in the area of culture, arts and politics of LGBTI. She is coordinator of Lesbian Section ŠKUC-LL, editor of book edition “Vizibilija” and the “Journal for the Critics of Science and New Anthropology”, and leader of cultural, awareness raising, and human rights programs, programs for equal opportunities, non-discrimination and diversity management in employment. She served as member of the executive board of “ILGA-Europe (1998-2005), was delegate to “European Economic and Social Committee” (2005-2006), member of the “Governmental Council for Equal Opportunities of Republic of Slovenia” (2005-2009), etc. In 2014 she was candidate for European Parliament elections.

Važne informacije u vezi sa predstojećom konferencijom / Important information regarding upcoming conference

Kategorija: Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 14, 2015

SRB

Dragi i drage,

Budući da već nekoliko nedelja imamo problem sa slanjem mejla sa logističkim informacijama u vezi sa konferencijom želimo da vas ovde ukratko obavestimo o najvažnijim detaljima.

Pretkonferencija počinje u utorak 15. septembra 2015. u 11 časova i traje do 14 časova u Narodnoj skupštini Republike Srbije (Trg Nikole Pašića 13), mala sala. Pretkonferencija je zatvorenog tipa te događaju mogu prisustvovati samo oni koji su dobili poziv.

Osnivačka skupština regionalne LGBTI asocijacije održava se odmah nakon pretkonferencije od 14 do 18 časova takođe u Narodnoj skupštini Republike Srbije (Trg Nikole Pašića 13), mala sala. Kao i za pretkonferenciju ovaj događaj je zatvorenog tipa te događaju mogu prisustvovati samo oni koji su dobili poziv.

Za sve učesnike/ce konferencije biće priređen prijem u Botaničnkoj bašti (Takovska 43) od 19 do 21 čas.

Konferencija se održava 16. i 17. septembra u hotelu 88 Rooms, u Takovskoj 49 u Beogradu (u blizini Botaničke bašte). Konferencija će prvog dana trajati od 8 do 18.30 sati, a drugog dana od 9 do 18 sati.

Organizatori/ke će biti u mogućnosti da refundiraju novac samo uz validne račune.
Na samoj konferenciji, biće postavljen sto za refundiranje troškova.

ZA UČESNIKE/CE KOJI DOLAZE AUTOM:

Za učesnike/ce koji na konferenciju dolaze autom, Labris računa 8 litara na 100 km.
Refundiraju se troškovi samo ukoliko vozilom dođe najmanje 2 ljudi.
Prilikom sipanja goriva na pumpi, obavezno zatražite fiskalni i gotovinski račun kako bismo mogli da izvršimo refundaciju.
Podaci koji će vam biti potrebni prilikom uzimanja fiskalnog i gotovinskog računa:
LABRIS – organizacija za lezbejska ljudska prava
Majke Jevrosime 42/31, 11000 Beograd
PIB: 102651728

ZA UČESNIKE/CE KOJI DOLAZE AUTOBUSOM/VOZOM:

Učesnike/ce koji/e na konferenciju dolaze autobusom ili vozom molimo da sačuvaju kartu i da je predaju prilikom refundacije. Povratnu kartu molimo da nam pošaljete odmah nakon konferencije na adresu LABRIS – organizacija za lezbejska ljudska prava
Majke Jevrosime 42/31, 11000 Beograd.
Do samog hotela možete doći tramvajem br.2 do Takovske ulice.
Po izlasku iz tramvaja, hotel je smešten nizbrdo, suprotno od centra grada.
Cena karte kupljene u vozilu je 150 RSD (oko 1.5 EUR).

ENG

Dear all,

Since the last few weeks we have a problem with sending e-mails with logistical information regarding the conference, we would like to briefly inform you about the most important details.

There is a Pre-conference reception on the 15th at 11.00 – 14.00 at the National Parliament Building (Dom Narodne Skupštine, Trg Nikole Pašića br. 13, Beograd). All attending the conference received an invitation letter. (Please make sure you bring valid IDs and passports for entering the National Parliament Building).

Immediately following the pre-conference, 14 – 18, also in the National Parliament Building, there will be a closed founding assembly for the regional association ERA for members, only.

There will be o’devours for all conference participants at the reception on the 15th in the Botanical Garden Jevremovac, Takovska 43, Belgrade, at 7 PM – 9 PM

The conference registration is 08.00-08.30 on September 16th, in the hotel 88 rooms (Takovska 49) and it begins at 08.30 with the last panel beginning at 16.30 and ending at 18.00.

On the second day, the conference starts at 09.00 with the final panel ending at 18.00.
Conference language is English, translation will be available in Serbo-Croatian.

Unless you are not travelling by plane, you are responsible for securing your tickets TO and FROM Belgrade.

THOSE OF YOU ARRIVING BY CAR:

We are calculating 8 liters of gas for 100 km. We are only able to reimburse those driving with 2 or more participants in a car.
Labris data for those travelling by car:
LABRIS – organizacija za lezbejska ljudska prava
Majke Jevrosime 42/31,
11000 Beograd
PIB: 102651728

THOSE OF YOU ARRIVING BY BUS/TRAIN:

We are asking you to keep your tickets and to give it to us at the reimbursement desk an send us back the return ticket once you get home at the following address LABRIS – organizacija za lezbejska ljudska prava, Majke Jevrosime 42/31, 11000 Beograd .

You can take Tram 2 until the Takovska station. Hotel is down the hill.
You can buy a ticket from the tram driver for 150 dinars (around 1 or 1.50 euros).
We advise the use of public transport to the hotel, since we will not be covering the expenses to the hotel from the stations or airport.

Počinje trodnevna LGBTI konferencija u Beogradu

Kategorija: Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 14, 2015

I ovog septembra, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava iz Beograda, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Nemačke, Hiršfeld Edi fondacijom, i Sjedinjenih Američkih država, Gej i lezbejskim Viktori institutom, organizuje međunarodnu LGBT konferenciju – ovog puta sa temom političkog učešća LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu


Konferencija pod nazivom „Demokratija za sve: Politička participacija LGBTI osoba u zemljama Zapadnog Balkana“ koja se održava u Beogradu, 16-17. septembra 2015. godine u hotelu 88 rooms, kruna je jednogodišnjeg projekta Labrisa koji je realizovan tokom 2014. godine a tokom kojeg su 22 autovane LGBTI osobe iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Crne Gore i sa Kosova, prošle trening za političko liderstvo, čime su stekle osnovno iskustvo o političkom aktivizmu ali i o načinu na koji sa stanovišta političkog angažovanja mogu uticati na celokupne društvene tokove.

Saopstenje za javnost

Konferencija „Demokratija za sve: Politička participacija LGBTI osoba u zemljama Zapadnog Balkana“ će okupiti blizu 150 aktivista/kinja politički aktivnih u post-jugoslovenskom prostoru, i na teritoriji Albanije, kao i onih koji se tek aktiviraju u okviru političkih stranaka, stranačkih odbora, saveta, omladinskih grupa i sl.

Takođe, u okviru Konferencije, održaće se i Osnivačka Skupština Regionalne LGBTI asocijacije za Zapadni Balkan i Tursku, koja predstavlja istorijski korak u razvoju LGBT pokreta u ovom regionu, ali i šire. Osnivačka Skupština Regionalne LGBTI asocijacije će se održati u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i uslediće odmah nakon zatvorenog sastanka sa poslanicima/cama iz regiona.

Ovo će biti prvi put da LGBT aktivisti/tkinje zajedno sa donosiocima odluka razgovaraju o većem stepenu participacije nedovoljno zastupljenih grupa, među kojima je, pored pripadnika/ca nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom, i LGBTI zajednica.

Na konferenciji će se čuti argumenti koji govore o tome koje su pozitivne strane koje dobija čitavo društvo od pluralizacije političkog prostora kao i o tome koje su najbolje prakse u procesima demokratskog učešća i zaštite ljudskih prava LGBTI osoba na Balkanu.

Učesnici/ce će imati prilike da se uključe u dvodnevnu diskusiju ali takođe i da pohađaju trening za razvoj liderskih veština. Naime drugog konferencijskog dana, 17. septembra 2015. biće organizovana tri paralelna treninga: Tehnike javnog zagovaranja i lobiranja; Proces kandidovanja i vođenja političke kampanje; Korišćenje društvenih mreža u političkom aktivizmu.

Učesnici konferencije će stvoriti mreže koje će im pomoći da rade na jačanju demokratskog učešća i ljudskih prava LGBTI populacije.

Konferencija „Demokratija za sve: Politička participacija LGBTI osoba u zemljama Zapadnog Balkana“ će biti prostor za razmišljanje, dijalog i razmenu iskustva za LGBTI liderima i saveznicima.

Radni jezik konferencije je engleski ali je prevod na srpski jezik obezbeđen.

Za učešće na konferenciji neophodna je prethodna registracija.

Konferenciju su podržali: USAID, Astrea, Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, Evropska Komisija.

Jedan od ciljeva konferencije će biti i povezivanje narodnih poslanika iz zemalja Zapadnog Balkana sa kolegama/cama iz zemalja EU kako bi razmenili ideje o njihovoj ulozi na unapređenju jednakosti.

Jelena Čolaković biografija/biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 11, 2015

Jelena blog

SRB

Jelena Čolaković, direktorica programa za ljudska prava, Juventas.
Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore završila je engleski jezik i književnost. Od 1999. godine do danas učestvovala je u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori. Organizovala je i bila predavač na brojnim obukama srednjoškolaca, studenata, mladih u posebnom riziku i mladih sa psihofizičkim smetnjama u razvoju. Poseban aspekt njenog rada čine obuke profesionalaca iz različitih oblasti i to policijskih službenika, tužilaca i sudija, socijalnih radnika, te ljekara i ostalih zdravstvenih radnika. Članica je Nacionalne radne grupe za implementaciju TACHLE programa (Obuka o zločinima iz mržnje za organe za sprovođenje zakona), te radne grupe za praćenje poglavlja 28 Zaštita potrošača i zdravlja, te učestvovala je u sprovođenju značajnih biobihevioralnih istraživanja u Crnoj Gori. Koautor je brojnih izvještaja i publikacija Trenutno je angažovana na poziciji direktorice programa za promociju i zaštitu ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba.

ENG

Born on 20th of November 1982, In Podgorica, where she finished elementary school and high school, orientation—social sciences and languages. She graduated from Faculty of Philosophy, University of Montenegro, majoring in English Language and Literature. She has been involved in the activities of Montenegrin civil society in since 1999. Ms Čolaković organized and lectured a number of trainings for high school students, college students, most at risk adolescents and youth with mental and physical disabilities. Special aspects of her work are trainings done with professionals from various areas of work: police, judges and prosecutors, social and medical workers. She is the member of the working group for the implementation of the TACHLE program, working group for following of the Chapter 28 Consumer and health protection. Ms Čolaković is the co-author of numerous reports and publications. She is currently occupying a position of the Program Director for the promotion and protection of human rights, with particular emphasis on the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons.

Danijel Kalezić biografija/biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 11, 2015

Kalezic blog

SRB
On je jedan od prvih javno autovanih gej muškarca u Crnoj Gori i jedan od vodećih aktivista za ljudska prava LGBTI populacije . On radi na promociji i zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba od 2009. godine. Bio je koordinator na programima za promociju i zaštitu ljudskih prava u NVO Juventas od 2009. do 2013. godine U novembru 2010. godine , zajedno sa drugim LGBT aktivistima iz Crne Gore, osnovao je LGBTI grupu “ Queer brigada“ .
Od 2013. je predsednik crnogorskog LGBTI udruženja “ Queer Montenegro“, koji je inicirao i organizovao prvu Paradu ponosa u Crnoj gori 2013. godine , kao i drugu 2014. godine, a i koji se priprema i treću Paradu ponosa, koja će biti organizovana 18. oktobra 2015. godine u Podgorici.

ENG
He is one of the first publicly visible gay man in Montenegro and one of the leading LGBTIQ Human Rights activists. He is working on promotion and protection of human rights of LGBTIQ people since 2009. He was coordinator on the program for promotion and protection of Human Rights in NGO Juventas from 2009 until 2013. In November 2010 together with other LGBTIQ people from Montenegro he founded an LGBTIQ atavistic group “Queer Brigade”.
Since 2013 he is the president of the Montenegrin LGBTIQ Association “Queer Montenegro” who initiated and organized the first “Montenegro Pride Rally” in 2013, the second Pride Rally in 2014 and who are preparing the third „Montenegro Pride Rally 2015″ that will be organized on Octoer 18th in Podgorica this year.

Kristina Wilfore biografija/biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 10, 2015

Kristina

SRB

Kristina Vilfor ima  preko 20 godina iskustva u kampanjama i izborima, razvoju politike i građanskog zastupanja u Sjedinjenim Američkim Državama i inostranstvu. Kristina je zastupnica globalnih promena i pomaže da se stvori održivije i odgovorne demokratije širom sveta. Radila je sa političkim liderima i organizacijama civilnog društva širom istočne Evrope, Balkana, Bliskog istoka i centralne Azije, u zemljama kao što su Ukrajina, Gruzija, Kosovo, Srbija, Albanija, Afganistan i Saudijska Arabija. U 2011. godini Kiev Post joj je dodelio nagradu za njen doprinos da se  u Ukrajini dogodi „revolucija  za dostojanstvo.“ Kristina čvrsto veruje da su grassroots pokreti srce političkih promena.

Ona je takođe i stručnjakinja za povećanje učešća žena u politici.

ENG

Kristina Wilfore brings a mastery of virtually all aspects of politics and grassroots organizing to Karakoyun Strategies with over 20 years experience in campaigns and elections, policy development and civic advocacy in the United States and internationally. Kristina is a global change agent helping to create a more vibrant and accountable democracy worldwide. She has worked with political leaders and civil society organizations throughout Eastern Europe, the Balkans, Middle East and Central Asia, in countries such as Ukraine, Georgia, Kosovo, Serbia, Albania, Afghanistan and Saudi Arabia. In 2011 the Kyiv Post awarded her expat of the year for her work to defend democracy in Ukraine in the lead up to the “Revolution for Dignity.”

Kristina strongly believes that grassroots movements are at the heart of political change.

She is an expert in increasing women’s political participation.

Milan Đurić Agatha biografija/biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: septembar 10, 2015

Milan Blog

SRB

Milan Djuric – Agatha, LGBTIQ aktivista/kinja iz Beograda. Zapoceo rad u prvoj organizaciji za prava lezbejki i gej muškaraca – Arkadia, kao i u mirovnim organizacijama. Izmedju ostalog, radio sa decom sa slepom i slabovidom decom, u Romskom kulturnom centru, i kao saradnik medjunarodnih organizacija (rad za mirovni centar Glencree u Irskoj). Osnivač/ica organizacije Gayten-LGBT i LGBTIQ SOS telefona, jedan od organizatora Prajda 2001. godine, koautor/ka i voditelj/ka prve queer radio emisije „Veče sa… Gayming – queer radio magazin“, Radio 202, (Heimdahl International Award), prva zvanična drag queen Viva la Diva (kao članica QueerBG kolektiva nastupi na festivalima u zemlji i inostranstvu(, inicijator/ka različitih grupa podrške i programa višestruke diskriminacije (trans, Romi/kinje LGBTIQ), učestvovao/la u realizaciji različitih istraživanja, autor/ka različitih tekstova, poezije, proze, prevoda, rad na kreiranju modela zakona, član Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana Republike Srbije.

ENG

Milan Djuric – Agatha, LGBT activist from Belgrade. He began work in the first organization for the rights of lesbians and gay men – Arkadia, as well as in peace organizations. Among other things, he worked with blind and visually impaired children, in the Roma Cultural Centre and as an associate of international organizations (working for the Peace Center Glencree Ireland). He is founder of the organization Gayten LGBT and LGBT SOS phone, and was one of the organizers of the Pride in 2001. He is co-author of first queer radio show „Evening with … Gayming – queer radio magazine“ at Radio 202, (Heimdahl International Award), the first official drag queen Viva la Diva (as a member QueerBG collective performances at festivals at home and abroad (the initiator / to various support groups and programs of multiple discrimination (trans, Roma / activists LGBT), and participated in various researches and writtings, such as poetry, prose, translations. He worked on a model law, and is a member of the Council for Gender Equality of Ombudsman of the Republic of Serbia.

Labris nastavlja sa praćenjem i izveštavanjem o primeni Akcionog plana i Strategije

Kategorija: Praćenje primene Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije / Datum: septembar 10, 2015

Labris uz podršku Civil Rights Defenders-a u okviru projekta “Unapređenje ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji” i u toku 2015. godine nastavlja sa praćenjem i izveštavanjem o primeni Akcionog plana i Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine koji je Vlada Republike Srbije usvojila


Ovim projektom želimo da doprinesemo boljoj implementaciji Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i odnosnog Akcionog plana, u segmentima koji su namenjeni LGBT zajednici i izgradnji kapaciteta LGBT osoba, višestruko diskriminisanih grupa unutar LGBT populacije, njihovih porodica i prijatelja kao i profesionalaca iz različitih obasti (obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, zakonodavsta) za pisanje izveštaja iz senke.

U cilju što efikasnijeg praćenja i izveštavanja 21 i 22. novembra 2015. godine Labris će za članove Monitoring platforme, kao i zainteresovane predstavnike_ce LGBT organizacija organizovati dvodnevni trening za prikupljanje podataka i pisanje izveštaja iz senke.